บริษัท โชคดีการจัดการ จำกัด (บ้านกลับหัว ศาลายา)

44/227 ม.1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
upsidedownworld.bkk@gmail.com
upsidedownsalaya
upsidedownworldsalaya
www.upsidthailand.com
089 921 4099
สถานที่สีสันสดใส มีการส่งเสริมจินตนาการ สถานที่มีเครื่องปรับอากาศ และอยู่ในร่ม สามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล มีทีมงานstaff ช่วยแนะนำการใช้มุมกล้อง และช่วยถ่ายภาพให้ฟรี มี wifi ฟรี มีอาหารคาเฟ่ บริการด้านใน ไม่จำกัดเวลา
คุณเวธกา เขมรัศมี์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการพัฒนาสื่อการตลาด VDO ภาษาจีน นำเสนอให้ตรงใจนักท่องเที่ยวผ่านวิดีโอเพื่อนำเสนอบนสื่อออนไลน์และบริษัททัวร์จีน