บริษัท ไทยอควา จำกัด (เบตต้า เบอร์รี่ ไทยแลนด์)

9 ม.6 ต.หนองงูเหลือม  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
facebook.com/Bettaberry Thailand
betta.in.th
Bettaberry Thailand
098 253 6369
ปลากัดเกรดพรีเมี่ยม
คุณณภัทร ตาณธนพนธ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าและจัดทำสื่อการตลาด VDO เปิดตัวร้านค้าให้โดนใจลูกค้าและจดจำสินค้าได้ ให้ลูกค้าเชื่อมั่นและกลับมาซื้อซ้ำ