บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด

117 ม.5 ถ.ราชบุรี-ผาปก  ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
mitdanai.s@gmail.com; corothailand@gmail.com
facebook.com/corofieldTH
@corofield
corofield
www.corofield.com
088 979 6445
กิจกรรมที่มีภายในฟาร์มได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของคำว่าการเกษตร ผ่านกิจกรรมหลากหลายตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชนั้นๆในแต่ละปี อาทิเช่น 1. Grow & Harvest กิจกรรมที่ให้
นายมิตรดนัย สถาวรมณีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาวัตถุดิบและผลผลิตที่ได้จากฟาร์มให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเมาะสมกับแบรนด์ เมล่อน,มะเขือเทศ อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์