ดลมณี

32 ม.5 ต.ดอนแร่ อ.เมือง  จ.ราชบุรี 70000
wandee888@gmail.com; annsiriwong@gmail.com
facebook.com/Donn888
annsiriwong
wandee_maneejun
094 564 1962
กระเป๋าจากผ้าทอมือจากชุมชนจังหวัดราชบุรี ผสมหนังแท้
วันดี มณีจันทร์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเปิดตลาดใหม่และต้องการทดลองตลาดใหม่